تاریخ شروع

14:00

پنج‌شنبه - 1402/07/13

تاریخ پایان

18:00

پنج‌شنبه - 1402/07/13

آدرس

کرمان - خیابان شفا

برای ثبت نام در این ورکشاپ بعد از پرداخت ، تکمیل فرم مربوطه در پنل کاربری قسمت “ثبت نام در ورکشاپ” الزامی است و در صورت عدم تکمیل هیچ مسئولیتی به عهده آکادمی مراقبت زیبایی زهرا محی آبادی نمیباشد.

( عکس راهنما )

(بعد از ثبت نام در سایت ، از قسمت ثبت نام در ورکشاپ فرم را تکمیل نمایید )